Sirény

Varovný signál

Signál určený pro varování obyvatelstva se nazývá „Všeobecná výstraha“. Na území ČR je zaveden od 1.11.2001 a je legislativně zakotven vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. Jedná se o kolísavý tón po dobu 140 sekund, který je možno opakovat až třikrát v intervalech po třech minutách.

Varovný signál může být proveden dvěma způsoby

 1. Elektrické rotační sirény – motor je opakovaně 4 sekundy zapnut a 3 sekundy vypnut.
 2. Elektronická siréna – signál je vytvářen kombinací tónů 180 až 400 Hz elektrickým generováním nebo reprodukcí zvuku. Na elektronických sirénách a místních informačních systémech s vlastnostmi elektronických sirén je varovný signál ihned po ukončení následován verbální informací (podle charakteru mimořádné události.

Ukázky

 1. Rotační sirény
  Všeobecná Výstraha – stacionární elektrickou rotační sirénou
  Požární poplach – stacionární elektrickou rotační sirénou
  Zkušební tón – stacionární elektrickou rotační sirénou
 2. Elektronické sirény
  Všeobecná Výstraha – stacionární elektronickou sirénou
  Požární poplach – stacionární elektronickou sirénou
  Zkušební tón – stacionární elektronickou sirénou

Verbální informace

a) je asi 20ti sekundové slovní sdělení, na začátku a na konci doplněné zvukem gongu,
b) je reprodukována bezprostředně po zaznění varovného signálu, ale někdy i samostatně,
c) je součástí tísňového informování obyvatelstva.

Typy verbálních informací

 1.  „Zkouška sirén“ – text: zkouška sirén (3x), Právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén (3x).
 2. Všeobecná výstraha“ – text: Všeobecná výstraha (3x), sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, všeobecná výstraha (3x).
 3. Nebezpečí zátopové vlny“ – text: Nebezpečí zátopové vlny (2x), Ohrožení zátopovou vlnou, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, Nebezpečí zátopové vlny (2x).
 4. Chemická havárie“ – text: Chemická havárie (3x), ohrožení únikem škodlivin, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, chemická havárie (3x).
 5. Radiační havárie“ – text: Radiační havárie (3x), ohrožení únikem radioaktivních látek, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, radiační havárie (3x).
 6. Konec poplachu“ – text: Konec poplachu (3x), sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, konec poplachu (3x).
 7. Požární poplach“ – text: Požární poplach (3x), svolání hasičů, svolání hasičů, požární poplach (3x).

Ukázky

(1) Zkouška sirén
(2) Všeobecná výstraha
(3) Nebezpečí zátopové vlny
(4) Chemická havárie
(5) Radiační havárie
(6) Konec poplachu
(7) Požární poplach

Ověřování poplašných sirén

Na území České republiky byl dnem 22. srpna 2002 zaveden zkušební tón pro ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. To se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou sirén zkušebním tónem po dobu 140 vteřin, který je neměnný.

Zdroj: http://www.trivis.info/view.php?cisloclanku=2005103001

Napsat komentář