Požární předpisy v obci

Požární a poplachové směrnice v obci

1. Účel
Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, nebo pohromy.

2. Povinnost hlásit požár
Povinnost hlásit požár má každá osoba, která požár zpozoruje. V hlášení uveďte kdo volá, kde hoří, co hoří. Hlášení proveďte na ohlašovnu požáru:

Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, Sokolnice 544 224 131, 544 224 423
Jiří Životský, Na Výhoně 507, Sokolnice 544 224 577, 604 232 100
Jaroslav Černý, Pod Stráží 232, Sokolnice 606 917 999

3. Povinnost poskytnout pomoc
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak učinit použitím všech prostředků, které jsou po ruce a případ ihned ohlásit na adresy, uvedené v předchozím odstavci. Nestačí-li svými silami a prostředky na zdolání požáru, sám ohlásí požár na uvedených adresách a do doby, než přijde pomoc, učiní vše, čeho je zapotřebí ke znemožnění rozšíření požáru.

4. Způsob vyhlášení poplachu
Poplach se vyhlásí stisknutím a přidržením červeného tlačítka na budově požární zbrojnice v ulici Na Stráži. Jako náhradní způsob vyhlášení poplachu se pustí gramodeska se signálem HOŘÍ v místním rozhlase.

5. Povinnost při vyhlášení poplachu
Při vyhlášení požárního poplachu je nutné zřídit vypnutí elektrického proudu pro zdárné a účinné zdolání požáru. Dále je třeba dbát pokynů velitele zásahu.

6. Důležitá telefonní čísla
Hasiči Brno                                            150
Hasiči Židlochovice                                547 238 222, 547 238 209
Hasiči Pozořice                                      544 250 222
Ohlašovna požáru v obci Telnice           544 224 410, 544 224 104, 544 224 705
Ohlašovna požáru v obci Újezd u Brna 544 224 218, 544 224 336, 544 224 901
Ohlašovna požáru v obci Moutnice        544 248 511, 544 248 555, 544 248 232
Ohlašovna požáru v obci Žatčany          544 229 526, 544 229 513, 544 229 525
Ohlašovna požáru v obci Měnín             544 224 521, 544 224 554, 544 229 108
Ohlašovna požáru ve Šlapanicích          544 228 008, 544 228 010, 544 228 101
Policie ČR Brno                                      158
Rychlá záchranná služba Brno              155
Policie Židlochovice                                547 238 103, 543 231 086
Pohotovostní služba – plyn                     1239
Pohotovostní služba – el. rozvodů Brno  800 225 577

Napsat komentář